© تمامی حقوق محفوظ می باشد. طراحی شده با در آژانس طراحی میدیا وب

تور روسیه

تور روسیه
تور 3شب مسکو + 4 شب سنپترزبورگ
7شب و 8 روز

تلفن تماس:

10 خط ویژه تماس رایگان
021-91009093

هتل مسکو هتل سنپترزبورگ درجه تاریخ دابل سینگل 5-12سال با تخت 2-4سال بدون تخت
Korston Moskva 4* Top 4و5و6و7مرداد 3/760/000 5/190/000 3/300/000 2/500/000
President Moskva 4* Top 6و7مرداد 3/760/000 5/190/000 3/300/000 2/500/000
President Park inn Pribaltiyskaya 4* Top 4مرداد 3/760/000 5/190/000 3/300/000 2/500/000
President Azimut st. petersburg 4* Top 6و7و8مرداد 3/760/000 5/190/000 3/300/000 2/500/000
Holiday inn seligerskaya Moskva 4* Top 4مرداد 3/760/000 5/190/000 3/300/000 2/500/000
Holiday inn seligerskaya Park Inn Pulkovskaya 4* Top 5مرداد 3/760/000 5/190/000 3/300/000 2/500/000
Azimut Olympic sokos vasilevsky 4* DLX 4مرداد 3/760/000 5/190/000 3/300/000 2/500/000
Azimut Olympic Holiday Inn moscow vorota 4* DLX 6مرداد 3/760/000 5/190/000 3/300/000 2/500/000
Radisson Slavyanskaya Azimut st. petersburg 4* DLX 5مرداد 3/760/000 5/190/000 3/300/000 2/500/000
Novotel Moscow City sokos Olympia 4* DLX 4و5مرداد 3/760/000 5/190/000 3/300/000 2/500/000
Azimut Olympic Vvedensky 4* DLX 5مرداد 3/760/000 5/190/000 3/300/000 2/500/000
Radisson Slavyanskaya sokos Olympia 4* DLX 6مرداد 3/760/000 5/190/000 3/300/000 2/500/000
Novotel Moscow City Holiday Inn moscow vorota 4* DLX 6مرداد 3/760/000 5/190/000 3/300/000 2/500/000
Radisson Slavyanskaya Park Inn Radisson Nevsky 4* DLX 7مرداد 3/760/000 5/190/000 3/300/000 2/500/000
Grand Mariott Rassion Royal St.petersburg 5* DLX 7مرداد 4/500/000 6/400/000 3/700/000 3/200/000
Mariott Grand Angleterre 5* DLX 5مرداد 4/500/000 6/400/000 3/700/000 3/200/000
Hilton Leningradskaya Baltic StarPalace of Congresses 5* DLX 4مرداد 4/500/000 6/400/000 3/700/000 3/200/000
swissotel Angleterre 5* DLX 7مرداد 4/500/000 6/400/000 3/700/000 3/200/000
Golden Ring Sokoso Palace Bridge 5* DLX 7مرداد 4/500/000 6/400/000 3/700/000 3/200/000

© تمامی حقوق این سایت نزد لاوین گشت پارس محفوظ می باشد.